RazlDazl-Jayfkay

JAYFKAY

Color: Brindle
Date of Birth: Nov 2008
Land of Birth: Ireland

PEDIGREE

Razldazl Jayfkay Pedigree